A better environment begins with steel

A better environment begins with steel

A better environment begins with steel

A better environment begins with steel

A better environment begins with steel

Links

www.agentschapnl.nl   Website van Agentschap NL, begin 2010 ontstaan uit EVD, Octrooicentrum Nederland en SenterNovem.

www.breeam.nl   Website over BREEAM NL, duurzaamheidsbepalingsmethode voor nieuwbouw, bestaande bouw en gebiedsontwikkeling.

www.greencalc.com   Website over Greencalc+, expertprogramma voor duurzaamheidsbeoordeling van gebouwen en wijken.

www.gprgebouw.nl   Website over GPR Gebouw, webtool voor het kwalificeren van de duurzaamheid van gebouwen.

www.mcdonough.com   Website van William McDonough, een van de grondleggers van Cradle to Cradle.

www.cradletocradle.nl   Website over Cradle to Cradle met o.m. C2C-projecten en -concepten.

www.cradletocradle.nl/bijleveld   Info en film Bend Bench (Eveline Bijleveld en Velopa).

www.duurzaamheid.nl/c2c   Info over Cradle to Cradle.